12 พฤษภาคม 2562 ปภ. ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน หลังมีพื้นที่ประสบวาตภัย 13 จังหวัด

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190512104748142

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอนแก่น มหาสารคาม นครสวรรค์ อุบลราชธานี กาญจนบุรี แพร่ สกลนคร อุดรธานี น่าน แม่ฮ่องสอน สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม รวม 23 อำเภอ 49 ตำบล 126 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1,172 หลัง  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้โดยด่วนทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง